ขยายเวลารับสมัคร(ระดับประถมศึกษา) กิจกรรม "EGAT Green Learning Academy” ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2566

หมดเขตเข้าร่วม

กฟผ. โครงการห้องเรียนสีเขียวเชิญชวนเข้าร่วม

กิจกรรม EGAT GREEN LEANING ACADEMY ประจำปี 2566 (เสริมสร้างพลังเยาวชนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน)

โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของเยาวชนได้อย่างมืออาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสสื่อสารกับประชาชน ชุมชน ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และขยายเครือข่ายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว (Green Learning Society)

3.เพื่อสนับสนุนต่อยอดเยาวชนให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio

 

การรับสมัครรอบแรก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 – 30 พฤษภาคม 2566

*** ระดับประถมศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 **


 

คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร

ประเภทประถมศึกษา : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน และครูที่ปรึกษา 2 คน

ประเภทมัธยมศึกษา : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน และครูที่ปรึกษา 2 คน

 

การพิจารณารอบแรก

ส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญ การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณขยะ และการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรียน ท้องถิ่น หรือจังหวัดของตนเอง รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม คลิปวีดีโอเวลาไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิปวีดีโอจะต้องมีสมาชิกในทีมนำเสนอทุกคน

 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 

ประกาศผลคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 จำนวน 20 ทีม

ประกาศผลคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4 – 6 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 จำนวน 20 ทีม

 

** ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศ คะแนน GLS POINT 30-50 คะแนน

 

** สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้ร่วมกิจกรรมในรอบต่อไป ดังนี้

รอบสอง

เข้าอบรมกิจกรรม EGAT GREEN LEARNING ACADEMY 4 วัน 3 คืน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

- ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 20 ทีม วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2566

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 20 ทีม วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2566

 รอบสาม

  • ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 20 ทีม และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 20 ทีม ที่ผ่านเข้าอบรม ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำคลิปวีดีโอ หัวข้อ “พลังเยาวชนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” EGAT Green Seed Influencer เวลาไม่เกิน 3 นาที ส่งภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
  • กฟผ. เผยแพร่คลิปวีดีโอ บน Facebook ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.page และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนที่ส่งคลิปวีดีโอทำการ กดไลน์ กดแชร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และปิดทำการ VOTE วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

 รอบสี่

  • กฟผ. ประกาศผล คลิปวีดีโอ EGAT Green Seed Influencer 4 สิงหาคม 2566
  • รอบชิงชนะเลิศ EGAT GREEN TALK ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานีวันที่ 16 สิงหาคม 2566

 

รางวัลการประกวด ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

1.     กิจกรรม “EGAT Green Seed Influencer” (ประเภททีม)

    รางวัลที่ 1: ทุนการศึกษา (10,000 บาท)   

    รางวัลที่ 2: ทุนการศึกษา (8,000 บาท)  

    รางวัลที่ 3: ทุนการศึกษา (6,000 บาท)    

 เกียรติบัตร นักเรียน/ครู/โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

2.     กิจกรรม “EGAT Green Talk” (ประเภททีม)

    รางวัลที่ 1: ทุนการศึกษา (10,000 บาท) 

    รางวัลที่ 2: ทุนการศึกษา (8,000 บาท)     

    รางวัลที่ 3: ทุนการศึกษา (6,000 บาท)  

    เกียรติบัตร นักเรียน/ครู/โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กรรมการตัดสิน

   1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

   2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

   3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

       4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/A8h89KFTn6S1qyGJ7รายละเอียดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางพิมิลณัฏฐ์ นนทวัฒน์   โทร. 085 114 6659

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

icon

เอกสารแนบ 1 โครงการ EGAT Green Learning Academy (2)_1683796010.doc

icon

เอกสารแนบ 1 โครงการ EGAT Green Learning Academy (2)_1683796059.pdf

กิจกรรมนี้กำหนดให้เฉพาะโรงเรียนที่ตรงตามเงื่อนไขเข้าร่วมเท่านั้น

อันดับคะแนน