ติดต่อเรา

image

หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า (ห้องเรียนสีเขียว)

นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์

โทร. 02-436-4740

image

หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคประชาชนและสังคม

นางสาวศิริมาส วิเศษศรี

โทร. 02-436-4741

image

หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา

นางสุภรา ชัยสุนทรานนท์

โทร. 02-436-4742

image

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

นางสาวจิรนันท์ โมรา

โทร. 02-436-4743

Webmaster: 0-2436-4743

Email : glr@egat.co.th

ที่อยู่ :กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ชั้น 8 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130