egat-logo

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ กฟผ. ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กฟผ. จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี

1. การใช้คุกกี้ของ กฟผ.

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ กฟผ. จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ กฟผ. อาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของ กฟผ.

1.1 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย กฟผ. หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดของการใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน รวมถึง

2. คุกกี้จากบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เรามีความจำเป็นในการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยรายระเอียดต่างๆรวมถึง

2.1 Analytical cookies

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง ในการช่วยให้ กฟผ. เข้าใจว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการใช้งานเว็บไซต์ของ กฟผ. อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ กฟผ. ซึ่งจะส่งผลให้ กฟผ. สามารถจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

ชื่อของคุ๊กกี้ชื่อเว็บไซต์คำอธิบาย/วัตถุประสงค์หมดอายุ
__utma.egat.co.thเพื่อเก็บข้อมูล ID สำหรับการอ้างอิงผู้ใช้งานและ Session2 ปี
__utmz.egat.co.thเพื่อจัดเก็บแหล่งที่มาของการเข้าชมหรือการเผยแพร่ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงเว็บไซต์6 เดือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics[Privacy Policy – Privacy & Terms – Google]

3. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้

  • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome[link]
  • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox[link]
  • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari and iOS[link]
  • การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft EDGE[link]
  • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer[link]

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ขอแจ้งให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อ กฟผ. ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าชมได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของ กฟผ.ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.

5. การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

กฟผ. มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ กฟผ.

ประกาศ ณ วันที่ [1 พ.ย. 2564]